sara.szczypien Publish time 2018-4-12 11:51:42

Hōgyoku-Kai

What reiatsu level is needed to activate Hōgyoku-Kai for Bankai?

TheJayzon Publish time 2018-4-12 14:29:36

40 lv of Reiatsu
Pages: [1]
View full version: Hōgyoku-Kai